Pomiary, testy i przeglądy instalacji elektrycznej

Oferujemy:

 • Pomiary okresowe (pięcioletnie i inne) instalacji elektrycznych
 • Pomiary powykonawcze i odbiorcze, zarówno po naszych pracach, jak i pracach innych wykonawców
 • Pomiary w ramach wyszukiwania usterek i optymalizowania pracy instalacji elektrycznych

Posiadamy:

 • Kwalifikacje SEP E i D wraz z uprawnieniami pomiarowymi
 • Profesjonalne mierniki instalacji elektrycznych SONEL MPI-530 i MPI-506
 • Aktualne certyfikaty kalibracji urządzeń pomiarowych
 • Szkolenia z procedur pomiarowych przeprowadzane przez firmę Sonel
 • Wieloletnie doświadczenie w pomiarach instalacji elektrycznych zarówno w obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych

Wykonujemy pomiary uznawane przez:

 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego (PINB)
 • Zakłady Ubezpieczeniowe
 • Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Zakłady Energetyczne

Co się składa na przegląd instalacji elektrycznej? Na czym polegają pomiary elektryczne?

Przegląd instalacji elektrycznej polega na  sprawdzeniu bezpieczeństwa instalacji dla jej użytkowników. Główne pomiary elektryczne polegają na:

 • Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych. Wyłączniki te służą ochronie przeciwporażeniowej, dzięki ciągłemu nadzorowi nad upływem prądu do ziemi (np. przez ciało człowieka, który dotknął odsłoniętego przewodu pod napięciem). Jeśli upływ prądu będzie większy niż 30mA (w przypadku domowych instalacji) wyłącznik ten odłączy zasilanie. W czasie gdy przeprowadzamy pomiary instalacji elektrycznej w Warszawie, sprawdzamy minimalny prąd upływu potrzebny do zadziałania oraz czas reakcji dla różnych prądów zadanych (15 mA, 30 mA, 150mA i 300 mA). Należy pamiętać aby zgodnie z zaleceniami producenta raz na kilka miesięcy wcisnąć guzik TEST na urządzeniu – poprawne działanie skutkuje odłączeniem zasilania.
 • Pomiar rezystancji izolacji. Właściwa izolacja przewodów jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa instalacji. Jej uszkodzenia mogą powodować zwarcia i pożary, dlatego tak ważne jest, by wykonywać regularne przeglądy elektryczne w Warszawie. Pomiar polega na przyłożeniu napięcia testowego 500V (w przypadku typowej instalacji domowej) i sprawdzeniu czy prąd nie przedostaje się do ziemi lub innego przewodu.
 • Pomiar impendancji pętli zwarcia. Jest to pomiar mający na celu sprawdzenie czy w przypadku awarii, gdy na metalowej obudowie urządzenia (np. pralki) pojawi się napięcie, popłynie prąd wystarczająco duży aby natychmiast wyłączyć zasilanie. W przypadku gdy bolec uziemiający w gnieździe jest niepodłączony, w sytuacji usterki prąd jest zbyt mały aby wyłączyć zabezpieczenie co może skutkować bardzo groźnym porażeniem w przypadku dotknięcia takiego urządzenia.
 • Pomiar rezystancji uziemienia. Skuteczne uziemienie instalacji to dodatkowy aspekt zwiększający jej bezpieczeństwo, w niektórych układach sieciowych wręcz jeden z najważniejszych. W trakcie gdy instalacje elektryczne w Warszawie są dokładnie sprawdzane, wykonywany jest więc jego pomiar.

Oprócz powyższych pomiarów w trakcie przeglądu instalacji wykonuje się także kilkanaście innych sprawdzeń stanu instalacji, w zależności od typu obiektu, układu sieci i zainstalowanych urządzeń.

Co znajduje się w protokole przeglądu instalacji elektrycznej?

Nasze protokoły spełniają wszystkie wymogi urzędów i instytucji takich jak PINB, Zakłady Energetyczne czy Zakłady Ubezpieczeniowe. W ich treści znajdą Państwo:

 • Dane identyfikujące instalację, jej adres, dane zleceniodawcy, datę pomiaru, datę następnego pomiaru
 • Orzeczenie czy instalacja nadaje się do eksploatacji.
 • Ewentualne zalecenia i uwagi
 • Tabele z wynikami pomiarów instalacji elektrycznej
 • Kopia kwalifikacji SEP osoby/osób uczestniczących w pomiarach
 • Spis podstaw prawnych
 • Kopia certyfikatu kalibracji urządzenia/urządzeń pomiarowych
 • Pieczęcie i podpisy osób wykonujących pomiary

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej?

Cena przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej zależy od bardzo wielu czynników, dlatego też trudno znaleźć cennik takiej usługi. Cena zależy od ilości punktów pomiarowych, ilości osprzętu w rozdzielnicy elektrycznej, dostępu do urządzeń a także czasu dojazdu.

Orientacyjne ceny przeglądu instalacji elektrycznej/pomiarów elektrycznych:

 • Kawalerka: 250-300 zł
 • Mieszkanie 2-3 pokoje: 350-400 zł
 • Mały dom, duże mieszkanie: około 500-600 zł
 • Duży dom: powyżej 600 zł
 • Budynki, nieruchomości komercyjne itp: indywidualna wycena, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Oferujemy atrakcyjne zniżki dla spółdzielni, wspólnot oraz zorganizowanych mieszkańców!

 • 2-3 lokale w tym samym terminie: zniżka -50 zł od każdego lokalu
 • 4-6 lokali w tym samym terminie – zniżka -20% dla wszystkich (minimum -60 zł)
 • 7 i więcej lokali w tym samym terminie: indywidualne warunki cenowe, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Piszemy także dla prasy. Murator, informator 2/2022

Uniwersalny miernik instalacji elektrycznej
Pomiary chronione

Zadzwoń teraz po darmową, niezobowiązującą wycenę

22 308 89 00